Rekisteriseloste

Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (5211

01200 Vantaa

3/1999)

EU:n tietosuoja-asetus GDPR 25.5.2018

Laatimispäivä: hallitus 10.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa sioissa

Annikki Vesalainen

Oritie 3 B

Puh. 050 589 7627

annikki.vesalainen@hotmail.com

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry:n jäsenten henkilötietoja

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötetojen käsittely perustuu yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin on tallennettu yhdistyksen jäsenten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, mahdolliset palkitsemiset(vapaajäsenyys, EKL:n ansiomerkit yms.) sekä jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen turvaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot käsitellään digitaalisesti. Ne on suojattu ja tallennettu Hakunilan Seudun Eläkkeensaajien jäsenrekisterijärjestelmään, johon on pääsy vain jäsenrekisteristä vastuussa olevilla henkilöillä.

8. Oikeus tarkistaa omat tiedot

Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä jäsenrekisteristä omat tietonsa, tarkastaa tietonsa, saada tietonsa korjatuksi sekä oikeus kieltää tietojensa käytön johonkin tarkoitukseen, esim. Eläkkeensaaja-lehden lähettämiseen.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään jäsenmaksun laskutusta varten.

10. Tietojen poisto rekisteristä

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättynisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

11. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet

Hallitus on vastuussa jäsenrekisterin pitämisestä. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on jäsenasioiden hoitajalla sekä kahdella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.

12. rekisteriselosteen säilyttäminen

Tätä rekisteriselostetta säilytetään jäsenrekisterin yhteydessä.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (5211

01200 Vantaa

3/1999)

EU:n tietosuoja-asetus GDPR 25.5.2018

Laatimispäivä: hallitus 10.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa sioissa

Annikki Vesalainen

Oritie 3 B

Puh. 050 589 7627

annikki.vesalainen@hotmail.com

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Hakunilan Seudun Eläkkeensaajat ry:n jäsenten henkilötietoja

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötetojen käsittely perustuu yhdistyslain velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin on tallennettu yhdistyksen jäsenten etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymispäivä, mahdolliset palkitsemiset(vapaajäsenyys, EKL:n ansiomerkit yms.) sekä jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

7. Henkilötietojen turvaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot käsitellään digitaalisesti. Ne on suojattu ja tallennettu Hakunilan Seudun Eläkkeensaajien jäsenrekisterijärjestelmään, johon on pääsy vain jäsenrekisteristä vastuussa olevilla henkilöillä.

8. Oikeus tarkistaa omat tiedot

Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä jäsenrekisteristä omat tietonsa, tarkastaa tietonsa, saada tietonsa korjatuksi sekä oikeus kieltää tietojensa käytön johonkin tarkoitukseen, esim. Eläkkeensaaja-lehden lähettämiseen.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien keskusliitolle Eläkkeensaaja-lehden toimittamista varten. Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään jäsenmaksun laskutusta varten.

10. Tietojen poisto rekisteristä

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättynisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä.

11. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet

Hallitus on vastuussa jäsenrekisterin pitämisestä. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on jäsenasioiden hoitajalla sekä kahdella hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.

12. rekisteriselosteen säilyttäminen

Tätä rekisteriselostetta säilytetään jäsenrekisterin yhteydessä.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.